Joyce Roybal – Senza titolo 1970 50×150

Return to Previous Page